top of page

WHO WE ARE

CÉ MUID

ARME introduction

ARME introduction

Play Video

Professor Dearbháile Morris introducing our Antimicrobial Resistance & Microbial Ecology (ARME) group.

An tOllamh Dearbháile Morris ag cur í láthair ár ngrúpa Frithsheasmhact Frithmhiocróbach & Éiceolaíocht Mhicribhitheolaíoch (ARME).

ABOUT US

FÚINN

Download our leaflet:

Íoslódáil ár mbileog:

We are the Antimicrobial Resistance & Microbial Ecology (ARME) Group; part of NUI Galway's School of Medicine.

Established in 2010 by Prof. Martin Cormican & Prof. Deárbhaile Morris.

Is muidne an Grúpa Frithsheasmhact Frithmhiocróbach & Éiceolaíocht Mhicribhitheolaíoch (ARME); cuid de Scoil an Leighis OÉ Gaillimh. Bhunaigh an tOllamh Martin Cormican & an tOllamh Deárbhaile Morris an ngrúpa in 2010.

Get to know us:

Cuir aithne orainn:

WHAT WE DO

CAD A DHÉANAIMID

Earth and Space

We examine lots of different sources for different types of bacteria.

These sources are:

Scrúdaímid go leor foinsí éagsúla le haghaidh cineálacha éagsúla baictéir.

Is iad na foinsí seo:

OUR RESEARCH

ÁR TAIGHDE

Slide3
Slide1
Slide2

RESEARCH PROJECTS

TIONSCADAIL TAIGHDE

Public health Impact of Exposure to antimicrobial Resistance in recreational waters

Antimicrobial Resistance and the Environment

bottom of page