top of page

THE ANTIBIOTIC RESISTANCE SYMBOL

AN SYMBOL AGHAIDH ANTAIBHEATHACH

"Antibiotic resistance is global threat and one of the biggest challenges we face, but a lot of people are unaware of it. We need to change that! EU-JAMRAI called to action individuals from all over the world and organised a design contest to find the first global symbol that represents the threat of antibiotic resistance. The winner and designer of the symbol was David Ljungberg. "

Bagairt dhomhanda is ea frithsheasmhacht in aghaidh antaibheathach agus ceann de na dúshláin is mó atá romhainn, ach níl a fhios ag a lán daoine faoi. Caithfimid é sin a athrú! Ghlaoigh EU-JAMRAI ar dhaoine aonair ar fud na cruinne gníomhú agus d’eagraigh siad comórtas dearaidh chun an chéad siombail dhomhanda a aimsiú a léiríonn bagairt na frithsheasmhachta in aghaidh antaibheathach. Ba é David Ljungberg an buaiteoir agus dearthóir na siombaile.

credit/source: EU-JAMRAI

FIND OUT MORE

TUILLEADH EOLAIS

CRAFT YOUR OWN & WEAR IT WITH PRIDE

DÉAN É TU FÉIN & CAITH É LE BRÓD

credit/source: EU-JAMRAI

bottom of page