top of page

GAMES

CLUICHÍ

1. Germ zapper

A game designed for children where germs are washed away with soap under time pressure and scores are calculated.

Cluiche atá dírithe ar leanaí ina nglantar frídíní ar shiúl le gallúnach faoi bhrú ama agus ríomhtar scóir.

 

2. Bacteria combat

A gaming app, which teaches its players about antibiotic resistance and the different bacteria types that live in the human body. The app is intended for students and is currently available in the App store and Google Play.

Aip cluichíocht, a mhúineann dá chuid imreoirí faoi fhrithsheasmhach in aghaidh antaibheathach agus na cineálacha éagsúla baictéir a mhaireann i gcorp an duine. Tá an aip dírithe ar mhic léinn agus tá sé ar fáil faoi láthair san App store agus ar Google Play.

3. Antibiotics: handle with care

Learn how to handle antibiotics with care & help us stop antibiotic resistance. A game developed and supported by the WHO.

Foghlaim conas mar is féidir antaibheathaigh a láimhseáil go cúramach agus cabhraigh linn stop a chur le frithsheasmhacht in aghaidh antaibheathach. Cluiche a d’fhorbair an EDS (Eagraíocht Dhomhanda Sláinte) agus thug siad tacaíocht leis.

QUIZZES

TRÁTH NA GCEIST

1. Antibiotic use quiz

 

The quiz assesses your current knowledge on antibiotic use and resistance, as part of the Be Antibiotics Aware initiative, developed by the US Centers for Disease Prevention and Control (CDC).

Déanann an tráth na gceist measúnú ar an eolas atá agat faoi láthair ar úsáid agus ar fhriosheasmhach in aghaidh antaibheathach, mar chuid den tionscnamh Be Antibiotics Aware, a d’fhorbair Ionaid na SA um Chosc agus Rialú Galar (CDC).

credit/source: wateraidgames.org

credit/source: Game Doctor ltd.

credit/source: WHO

credit/source: CDC

bottom of page