top of page

CHAIN OF INFECTION

SLABHRA AN IONFHABHTAITHE

Chain of Infection

Chain of Infection

Play Video

Maeve, a PhD student in Bacteriology at NUI Galway discussing the chain of infection and hand hygiene.

Maeve, mac léinn PhD sa Bhaictéolaíocht in OÉ Gaillimh ag plé slabhra an ionfhabhtaithe agus na sláinteachais láimhe.

HAND HYGIENE

SLÁINTEACHAS LÁIMHE

HOW DO GERMS SPREAD?
CONAS A SCAIPEANN FRÍDÍNÍ?

Germs can spread from other people or surfaces when you:

Is féidir le frídíní scaipeadh ó dhaoine nó ó dhromchlaí eile nuair a:

Kid Playing with Bubble

Touch your eyes, nose and mouth with unwashed hands.

Cuireann tú lámh ar do shúile, do shrón agus do bhéal le lámha nach bhfuil nite.

HOW TO STOP THEM?

CONAS IAD A STOPADH?

Washing hands can keep you healthy and prevent the spread of diseases (including COVID-19) from one person to the next. Wet, lather, scrub, rinse, dry!

Féadann níochán lámh thú a choinneáil sláintiúil agus cosc ​​a chur ar scaipeadh galair (COVID-19 san áireamh) ó dhuine go duine. Fliuch, sobal, sciúr, sruthlaigh, triomaigh!

Apart from handwashing to the stop the spread of COVID-19 & other respiratory illnesses you should: 

Seachas níochán lámh, chun stop a chur le leahtad COVID-19 & tinnis riospráide eile, ba chóir duit:

Cleaning the Counter

Clean & disinfect frequently touched surfaces & objects.

Glan agus díghalraigh dromchlaí agus rudaí eile go cuirtear lámh orthu go minic.

bottom of page