top of page

WHY IS HYGIENE IMPORTANT?

CÉN FÁTH GO BHFUIL AN SLÁINTEACHAS TÁBHACHTACH?

According to the CDC, 40 percent of children aged 5-17 missed three or more school days in the past year because of illness. Overall, nearly 22 million school days are lost each year due to colds alone, and 38 million school days are lost due as a result of the flu.

De réir an CDC, chaill 40 faoin gcéad de leanaí 5-17 bliana d’aois trí lá scoile nó níos mó le bliain anuas mar gheall ar bhreoiteacht nó ghortú. Ar an iomlán, cailltear beagnach 22 milliún lá scoile gach bliain mar gheall ar slaghdáin amháin, agus cailltear 38 milliún lá scoile mar gheall ar an bhfliú.

FOOD SAFETY

SÁBHÁILTEACHT BIA

Some microorganisms found on raw food; particularly meat, (such as Salmonella) can make us sick if consumed. 

Féadann roinnt miocrorgánach a fhaightear ar bhia amh (mar shampla Salmonella), go háirithe feoil , muid a dhéanamh tinn má mheiltear iad.

credit/source: FoodSHAP Inc.

bottom of page