top of page

MICROBIOLOGY

MICRIBHITHEOLAÍOCHT

Microbiology

Microbiology

Play Video

Aoife, a Post-doctorial researcher in Bacteriology at NUI Galway discussing microorganisms and pathogens.

Aoife, taighdeoir Iardhochtúireachta i mBitheolaíocht in OÉ Gaillimh ag plé miocrorgánach agus pataiginí.

WHAT ARE MICROORGANISMS?

CAD IAD MICROORGANAIGH?

Image by Science in HD

They are viruses,

fungi 

& bacteria

They are wee invisible beasties & they are alive!

Is víris, fungais & baictéir iad

Beithigh beaga dofheicthe atá iontu & tá siad beo!

WHERE DO YOU FIND THEM?

CÁ BHFAIGHTEAR IAD?

Image by Ben White

In ourselves

the human body has 3 times more bacteria cells than human ones!

This is called the microbiome.

Ionainn féin

tá 3 oiread níos mó cealla baictéir i gcorp an duine ná atá cinn daonna!

Tugtar an microbhithóm ar seo.

WHAT ARE THE MAIN TYPES?

CÉARD IAD NA PRÍOMH CINEÁLACHA?

Image by Presetbase Lightroom Presets

Fungi

They are the largest microbe!

Most are helpful (like the ones making antibiotics)

Some are tasty (mushrooms are fungi

Fungais

Is iad an miocrób is mó!

Tá an chuid is mó dóibh cabhrach (cosúil leis na cinn a dhéanann antaibheathaigh)

Tá cuid acu blasta (is fungais iad beacáin)

bottom of page