top of page

PODCASTS

PODCHRAOLTAÍ

 "As part of the 'A Sustainable Future' policy project, the Microbiology Society's policy team have produced three special episodes of Microbe Talk to explore the role of microbiology to address some of the world’s biggest challenges. This episode, Emily speaks with Professor Laura Piddock from the University of Birmingham, who is currently on secondment as the Director of Scientific Affairs, Global Antibiotic Research and Development Partnership. In the second half of the episode, Emily speaks with Dr Anne Leonard, research fellow at the University of Exeter. Listen to the episode to find out how research into antimicrobial resistance fits into the United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs)."

Mar chuid dár dtionscadal beartais ‘A Sustainable Future’, tá trí eipeasóid speisialta de Microbe Talk curtha le chéile ag foireann beartais an Chumainn Micribhitheolaíochta chun ról na micribhitheolaíochta a phlé maidir le aghaidh a thabhairt ar chuid de na dúshláin is mó ar domhan. Sa chlár seo, labhraíonn Emily leis an Ollamh Laura Piddock ó Ollscoil Birmingham, atá ar iasacht faoi láthair mar Stiúrthóir Gnóthaí Eolaíochta leis an Comhpháirtíocht Domhanda um Thaighde agus um Fhorbairt Antaibheathach. Sa dara leath den eipeasóid, labhraíonn Emily leis an Dr Anne Leonard, comhalta taighde in Ollscoil Exeter. Éist leis an eipeasóid le fáil amach conas a oireann taighde ar frithsheasmhact fhrithmhiocróbach do Spriocanna um Forbairt Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe.

credit/source: The Microbiology Society

"Kieran Walsh, clinical director at BMJ, asks editors from BMJ Learning and BMJ Best Practice to summarise the latest clinical guidance related to covid-19.

Matt Castleden updates us on treatment with steroids, PPE and symptoms of covid-19 which are present weeks or months after infection.

And Emma Scott talks about surveys on the mental health of populations during the pandemic."

Iarrann Kieran Walsh, stiúrthóir cliniciúil ag BMJ, ar eagarthóirí ó BMJ Learning agus BMJ Best Practice achoimrú a dhéanamh ar an treoir chliniciúil is déanaí a bhaineann le Covid-19. Déanann Matt Castleden nuashonrú dúinn ar chóireáil le stéaróidigh, TCP (trealamh cosanta pearsanta) agus airí Covid-19 atá i láthair seachtainí nó míonna tar éis an ionfhabhtaithe. Agus labhraíonn Emma Scott faoi shuirbhéanna ar meabhairshláinte daonraí le linn na paindéime.

credit/source: British Medical Journal

bottom of page